Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

 

Algemeen bestuur

Voorzitster: Lieve Germonprez

 

Webmaster/ondervoorzitter: Kris Igodt

Secretaris/ledenadministratie: Els Vandecapelle

Penningmeester: Nico Snauwaert

Logistiek: Filip Schacht

Logistiek: Rosie Noppe

Logistiek: Camille Vandenbussche – Charissa Commeyne

Kledij: Conny Blontia en Sabine De Cokere

Dossierbeheerder: Kris Igodt

Media en Pers: Els Vandecapelle

Ethiek en medisch verantwoord sporten: Chanel Derieuw

 

Aanspreekpersoon integriteit (API): Chanel Derieuw

 

Dagelijks bestuur:

Lieve Germonprez - Kris Igodt - Nico Snauwaert - Els Vandecapelle

 

Hoofdtrainer:

Lieve Germonprez, voorzitter van Folle et Fou is van opleiding Licentate LO (Master) en Adviseur sport- en recreatiemanagement , K.U. Leuven.

Zij is de hoofdtrainer van dansclub Folle et Fou.

Functieomschrijving:

· aanspreekpunt voor lesgevers, choreografen, bestuursleden en ouders voor de sportieve werking

· coördineert de werking van Folle et Fou op alle vlakken; organisatorisch, sportief, financieel en sociaal

· omschrijft jaarlijks de doelstellingen van het (jeugd)lesgeverskorps; hiertoe wordt jaarlijks bij het begin van het dansjaar een vergadering gehouden met een duidelijk vooraf gekende agenda

· evalueert minstens 1 keer per jaar het trainerskorps d.m.v. 4-jaarlijkse vergaderingen met alle lesgevers en bestuursleden en d.m.v. jaarlijkse functioneringsgesprekken met elke lesgever afzonderlijk.

· informeert en stimuleert de lesgevers tot het volgen van opleiding en bijscholing (enkel professionele initiatieven komen in aanmerking; vooral de bijscholingen en cursussen van Danspunt worden hierin naar voren geschoven) lesgevers worden hiertoe gestimuleerd via de omschrijving in hun lesgeverscontract waarin zij zich verbinden om zich blijvend bij te scholen

· steunt zowel op sportief-technisch vlak als op danstechnisch vlak de lesgevers: opbouw van de individuele les, opbouw van een lessenreeks; al of niet werkend naar een optreden, performance,...

· opvolging van de houding van de lesgever tegenover de kinderen en jongeren

· opvolging van het danstechnisch niveau van de dansers; rekening houdend met hun leeftijd en hun individueel sportief vermogen

Alle lesgevers en bestuursleden van Folle et Fou ondertekenden de panathlon-verklaring. Folle et Fou wenst hiermee de positieve waarden in de jeugdsport na te streven.'