Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

 

Gegevens organisatie

Naam organisatie : Folle et Fou

Overkoepelende organisatie : vzw GSF, Troonstraat 125, 1050 Brussel

Juridisch statuut : feitelijke vereniging

Maatschappelijke zetel : Slabancestraat 2, 8760 Meulebeke

Telefoonnummer en eventueel emailadres :  051/48.60.46

Omschrijving sociale doelstelling : dansclub moderne en hedendaagse dans

 

Verzekeringen

De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid. 

Folle et Fou heeft ook een verzekering afgesloten voor lichamelijke schade geleden door de bestuursleden bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten. 

 

Onkostenvergoedingen 

Folle et Fou past verschillende kostenvergoedingssystemen toe, afhankelijk van het ‘type’ vrijwilliger en in samenspraak met de vrijwilliger. 

o        De organisatie betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.

o        De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.

o        De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. 

 

 

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

 

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.